متن دوم
متن دوم
شبيه سازي مقالات برق باجواب دقيق همراه گزارشکار :: پروژه هاي دانشگاهي :: كامپيـوتر ::

 

تازه ها
  پروژه SQL ، پايگاه داده
  پايگاه داده آژانس مسافرتي به
  پايگاه داده انبارداري و سيستم
  نمودار ER..
  نمودار DFD و ER
  نمودارهاي ER +مجموعه 6نمودار
  انجام پروژه هاي دانشجويي برق -
  انجام پروژه ها و پايان نامه هاي
  روژه هاي دانشگاهي پايان نامه و
  انجام پروژه هاي تخصصي رشته برق
  مشاوره پايان نامه پروپوزال
  انجام پايان نامه کارشناسي ارشد
  مشاوره و انجام پروژه کنترل فازي
  انجام پروژه کارشناسي ارشد و
  مشاوره پروژه هاي دانشجويي MATLAB -

گروهها
كامپيـوتر [10327]
لوازم [6395]
آموزشي [1823]
املاک [978]
وسايل نقليه [4155]
خدماتي [8439]
بازار كار [1010]
صنعتي [8724]
ارتباطي [894]
شخصي [24]
هنري [218]
لینکهای مرتبط
 12  انجام پايان نامه
 12  انواع روش هاي
 12  پروژه آماده امنيت در
 12  دانلود۱۳ مقاله
 12  انجام پژوهش پايان
 12  انجام پايان نامه هاي
 12  پروژه معماري مرمت و
 12  دانلود ۳۵ مقاله
 12  انجام پروژه
 12 دانلود مقالات زيست
 12  دانلود 45 نرم افزار
 12  انجام مقاله آي اس آي
 12 دانلود ۶۸ مقاله عمران
 12  انجام پروژه هاي
 12  دانلود مقالات صنايع

شرح آگهی
شبيه سازي مقالات برق باجواب دقيق همراه گزارشکار
-شبيه سازي مقالات زير ، با جواب کاملا دقيق به همراه گزارش کار :

azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276


•روش هاي ساده و موثر براي تخمين حد بارپذيري وپايداري ولتاژ شبکه توزيع شعاعي
Simple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems
•کنترل سرعت ماشين هاي با مغناطيس دائم
Speed Control of a Permanent Magnet Synchronous Machine Powered by an Inverter Voltage Moment Approach
•مقايسه PSS ، SVC وStatcomبراي ميراسازي نوسانات سيستم قدرت
Comparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations
•نگرشي بر طراحي PSSبراي بهبودپايداري گذراازطريق ميراکردن اضافي فرکانس هاي پايين معمولي
An Approach to PSS Design for Transient Stability Improvement through Supplementary Damping of the Common Low-Frequency
•طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت(PSS) با NSGA وبا کمک کنترل فازي
Design an Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based on Fuzzy Logic Principle
•طراحي پايدار ساز سيستم قدرت در مد گسسته با کنترلر فازي
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276A FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER
•طراحي کنترل – بار فرکانس(LFC) با بهينه سازي انبوه ذره (PSO) در ي*****يستم قدرت
Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System
Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm and Applications
•کنترل گشتاور موتورهاي DC بدون جاروبک با کاهش جريان راه اندازي توسط کنترل فازي
Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drives with Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller
•الگوريتم PSO در سيستم هاي مقاوم فازي هم راستا با کنترلر توزيع شده
Particle Swarm Optimization of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller
•آناليز عدم تمرکز بر کنترل بار – فرکانس و تنظيم آن براي نواحي چند گانه سيستم قدرت
Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems
•تحليل پايداري سيستم قدرت با توجه به محدوديت هاي خروجي AVR و PSS
Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters
•طراحي پايدارساز سيستم قدرت (PSS) براي سيستم تک ماشينه متصل به شين بينهايت با روش کنترل مد لغزشي(Sliding Mode)
به همراه گزارش کار کامل و فايل دقيق شبيه سازي شده و فايل پاورپوينت براي ارائه
Relay-Free Sliding Mode Control Technique based Power System Stabilizer for Single Machine Infinite Bus System
2-شبيه سازي انواع ماشين ها در حالت گذرا و دائم :
ماشين هاي جريان مستقيم(DC) شامل منحني هاي گشتاور(الکتريکي –مکانيکي يا بار) – جريان و ولتاژ آرميچر –جريان و ولتاژ تحريک - سرعت براي هريک از ماشين هاي زير:
•شنت(Shunt)
• سري (Series)
•خود تحريک يا تحريک مستقل(Self_excited)
•کمپوند شنت کوتاه(Short_Compound)
•کمپوند شنت بلند(Long_Compound)
•مغناطيس دائم(PM –Permanent magnet)
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276ماشين هاي جريان متناوب (AC) شامل منحني هاي دقيق گشتاور(الکتريکي –مکانيکي يا بار) – جريان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوري – سرعت براي هريک از ماشين هاي زير :
•ماشين القايي (induction_machine)
•ماشين بدون جاروبک (brushless_machine- در دوحالت کارکرد عادي و تغيير ناگهاني بار
•ماشين سنکرون(synchronous machine) براي ژنراتورهاي آبي و ژنراتورهاي بخار – براي هرکدام ، در دوحالت کارکرد عادي و تغيير ناگهاني بار
همچنين شبيه سازي هايي کاملا منطبق با کتاب تئوري جامع ماشين نوشته کروس يا کروز(Paul C. Krause
3-پروژه هاي درس بهره برداري سيستم هاي قدرت
پخش بار اقتصادي بار(Economic Dispatch) با روش هاي زير همراه با تلفات و بدون تلفات :
•به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method
•به روش گراديان نوع اول (First Gradient Method)
•به روش گراديان نوع دوم (Second Gradient Method)
•به روش نيوتن (Newton’s Method)
•به روش ديناميکي (Dynamic Programming)
•قرار گرفتن در مدار Unit Commitment))
•پخش بار احتمالي(Probability Dispatch)

پخش بار (Load Flow) به روش هاي مختلف :
•به روش پخش بار DC (DC Method)
•به روش پخش بار نيوتن رافسون ( Newton Raphson Method )
•به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method )
•به روش پخش بار مجزاي سريع ( Fast Decoupled Method )
•به روش پخش بار گوس سايدل – گوس سيدل ( Gauss–Seidel method)
•به روش پخش بار DC (DC Method)
•قابليت اطمينان در سيستم قدرت
•شبيه سازي کنترل خودکارتوليدباسيمولينک باکنترل اوليه-ثانويه ( AGC )
•همچنين شبيه سازي هايي کاملا منطبق با کتاب توليد ،بهره برداري وکنترل در سيستم هاي قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-wollenberg)
4-پروژه درس کيفيت توان (Power Quality)
•ناحيه آسيب پذيري (vulnerability)شبيه سازي شده با Digsilent
5-پروژه هاي درس رله و حفاظت پيشرفته- رله وحفاظت ديجيتال
(Advanced Protection Relay)
•بررسي اثر DVR بر روي حفاظت رله
Research of the Effect for Relay Protection Based on DVR
•بررسي اثر Statcom بر روي حفاظت رله
Research of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM
•توليد پراکنده و اثرات آن بر روي حفاظت هاي اضافه جريان سيستم توزيع
In distribution DG's and they Effect in Overcurrent Protection
6-پروژه هاي درس کنترل توان راکتيو (Reactive Power Control )–
ادوات فکتس(FACTS)
•طراحي و شبيه سازي UPQC جهت بهبود کيفيت توان و انتقال انرژي باد به شبکه
Design and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Wind Energy to Grid
•مديريت توان راکتيو در سيستم هاي قدرت نامنظم با توجه به پايداري ولتاژ با الگوريتم ( PSO )
REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH
7-ترجمه کتاب : کاربرد کنترل مقاوم در سيستم قدرت
Robust Control in Power Systems ) )
نويسندگان : بيکاش پال و بالارکو چادهوري
(BIKASH PALو BALARKO CHAUDHURI )
•شبيه سازي يک کنترل بار –فرکانس(LFC) در سيستم قدرت و مقايسه آن با کنترل مقاوم همراه با تحليل دقيق آن در دياگرام هاي بود (بد) و مکان هندسي ريشه ها (Bode & Rlocus )
Robust analysis and design of load frequency controller for power systems
(به همراه گزارش کار کامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت کاملا دقيق و فايل پاورپوينت جهت ارائه )
8-طراحي کنترل کننده مقاوم، براي موتور مغناطيس دائم سنکرون
9-تعيين ضرائب PID با کمک روش زيگلر نيکولز( ziegler-nichols_PID )
به همراه فايل شبيه سازي شده يک پروسه هاي صنعتي(فلومتر و...)
به همراه گزارش کار کامل
10-تعيين ضرائب PID با کمک روش فيشر( Fisher_PID ) به همراه فايل شبيه سازي شده پروسه هاي صنعتي (فلومتر و...)به همراه گزارش کار کامل
11-شبيه سازي توربين بادي با کمک نرم افزار FAST
12-شبيه سازي ژنراتور سنکرون به همراه سيستم انتقال و شين بي نهايت
13- شناسايي سيستم¬ها :
•شناسايي سيستم¬ها با استفاده از روش نيوتون (لونبرگ-مارکواردت)
•طراحي کنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيک
•توليد سيگنال¬هاي گسسته¬ي PRBS
•شناسايي سيستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسي
•شناسايي سيستم متغيير با زمان با روش RLS براي يک ژنراتورسنکرون
14-شبيه سازي توربين هاي بخار و آّبي به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator)، گاورنر(Governor) ، سيستم تحريک(Exciter) ، بار (Load)،
با/بدون پايدارساز سيستم قدرت (With / without PSS)
15-شبيه سازي هاي کتاب کندور (Kondur)
16-شبيه سازي مدل هفرون –فيليپس ((Heffron & Phillips
به همراه گزارش کار کامل کامل و جواب دقيق
•محاسبه ضرايب K1 تا K6 براي مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI
17-تحليل مدهاي پيچشي در سيستم هاي قدرت(Mode torsional (
Analysis Torsional Mode in power system
18-مدل سازي AVR در سيستم قدرت
AVR Modeling in power system
19-ترجمه يک کتاب درمورد سلول هاي خورشيدي ( Solar Cell )
و سيستم هاي فتوولتائيک (Photovoltaic )
20-ارزيابي امنيت استاتيکي سيستم قدرت به کمک MACHINESSUPPORTVECTOR(SVM)
•ارزيابي امنيت شبکه سيستم قدرت
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276•ماشين هاي بردار پشتيبان(SVM ) به همراه فايل هاي MATLAB
•استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR براي بدست آوردن حالت سيستم قدرت
21-مقاله بازار برق با عنوان :
راه حل هاي پاسخ تقاضا مبتني بر مديريت LMP در بازارهاي برق
A demand response based solution for LMP management in power markets
22-مقاله حالت گذرا در سيستم قدرت :
•شناسايي حالت گذراي سوئيچينگ (کليدزني)خازن با در نظر گرفتن سيستم نامشخص و پارامترهاي ترکيبي
Identification of Capacitor Switching Transients With
Consideration of Uncertain System and Component Parameters
•اثر ولتاژ ناشي از رعد و برق بر روي خطوط هوايي با استفاده از مدل توسعه يافته Rusck


azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276az
softir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276Lightning-Induced Voltages on Overhead Lines—Application of the


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: زوار
ایمــیل:
تلفن:
09367292276
موقعیت: تهران
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  چهارشنبه 17 دی 1393
تاریخ انقضای آگهی:  دوشنبه 15 تیر 1394
تاريخ بروز رساني:  شنبه 25 شهریور 1396
بازديد:


ارسـال پيغـام
تماس بـا: زوار
در مـورد: شبيه سازي مقالات برق باجواب دقيق همراه گزارشکار
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به مبايل
ارسال به ايميل
ارسال به صندوق پيامها
ارسال به ياهو مسنجر

» خواهشمند است، در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .

بنابراين اين سايت از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها معذور است .

آگهي هاي رايگان
11.24تهران مجموعه اي از نمودارهاي ER طراحي شده با ورد
نمودارهاي ER +مجموعه 6نمودار مجموعه اي از نمودارهاي ER طراحي شده با ...
11.24تهران مودار ER کتابخانه رايگان- سورس - SQL-اس کيو ال -دانشجويي
مودار ER کتابخانه رايگان- سورس - SQL-اس کيو ال -دانشجويي Administrator 4842 نمودار ER داروخانه رايگان- سورس - SQL-اس کيو ال -دانشجويي Administrator 5023 نمودار ER بيمه (بخشهاي ...
11.24تهران - SQL-اس کيو ال -دانشجويي Administrator 192 13 پايگاه داده
com09367292276azsoft.ir09367292276صادقين امه نويسي تخصصي matlabصادقي09367292276صادقيazsoftir@gmail.com09367292276azsoft.ir09367292276پايگاه داده انبارداري و سيستم فروش به همراه نمودار ER -رايگان- ...
11.24تهرانپروژه sql server اس کيو ال
انجام کليه پروژه هاي پايگاه داده و بانک اطلاعاتي******** فقط 20،000 تومان ****************** پروژه هاي بانک اطلاعاتي **********37. پروژه پايگاه داده مديريت انبار38. پروژه پايگاه ...
11.24تهران پايگاه داده فروش هاست و دومين ER رايگان- سورس - SQL-اس کيو
2جمعه 14 شهريور 1393 ساعت 02:34 پايگاه داده پيک موتوري به همراه نمودار ER رايگان- سورس - SQL-اس کيو ال -دانشجوييazsoftir@gmail.com09367292276azsoft.ir09367292276صادقين امه نويسي ...
11.17تهرانحل التمرين درس کنترل فازي ( به همراه دستورات متلب )
سائل درس کنترل فازيazsoftir@gmail.com09367292276azsoft.ir09367292276صادقي5 نمونه فوق العاده از تمرينات درس کنترل فازي زير نظر پروفسور فاتح استاد تمام دانشگاه صنعتي شاهرود اين ...
11.17تهرانانجام پروژه هاي مهندسي برق - کنترل
انجام پروژه¬هاي کنترلي دانشگاهي در زمينه¬هاي کنترل غيرخطي، خطي، تطبيقي، بهينه، مقاوم و پياده¬سازي مقالات ISI پذيرفته مي¬شود.تعدادي از پروژه¬هاي انجام شده شامل ...
11.17تهرانانجام پروژه هاي کنترلي
انجام پروژه هاي کنترليکنترل کلاسيککنترل مدرنکنترل تطبيقي،Adaptiveشبيه¬سازي مقالات کنترليکنترل بهينهکالمن فيلتر... ...
11.17تهرانانجام پروژه و پايان نامه کنترل تطبيقي
انجام پروژه و پايان نامه کنترلي توسط دانش آموختگان ممتاز دانشگاه شريف و تهران در رشته مکانيک ، هوافضا ، مکاترونيک بوسيله روش هاي کنترل تطبيقي و بهينه و مقاوم و فازي ...
11.17تهرانانجام پروژه هاو پايان نامه هاي دانشجويي کنترل
پروژه هاي دانشجويي کنترلکنترل مدرنکنترل تطبيقي (Adaptive)پروژه هاي سيمولينک Simulinkشبيه سازي مقالات با مطلب(متلب)MATLABمشاوره انجام پروژه ها و پايان نامه ها با ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   


سیستم مدیریت آگهی های تبلیغاتی،این آگهی
تا اطلاع ثانوی درج آگهی 12 ستاره رایگان می باشد http://inagahi.com
درج آگهي در این سایت ، رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در سایت ، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.

جهت شروع درج آگهي، ابتدا روي لينك ثبت نام كليك كنيد و پس از پركردن فرم ثبت نام آگهي خود را ثبت كنيد.
ثبت‌نام | آگهي ويژه و روش پرداخت | راهنماي تبليغات | قوانين درج آگهي | تماس باما
  کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به سایت این آگهی می باشد